Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. x

 

 

Ewa Kajtowska

Ukończyłam studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu uzyskując tytuł licencjata oraz studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie uzyskując tytuł magistra. Posiadam certyfikat z zakresu pierwszej pomocy ,,Pediatric Basic Life Support". Jestem osobą ciepłą, cierpliwą, z łatwością nawiązującą kontakt z dziećmi. W Mini Misiach zajmuję się najmłodszą załogą. Praca z maluszkami daje mi wiele przyjemności. Od nich uczę się czerpać radość z najprostszych rzeczy. W zamian otaczam ich ciepłem i miłością, starając się by w Mini Misiach czuły się bezpiecznie i swobodnie jak w rodzinnym domu. Każdy postęp dziecka i zdobywanie nowych umiejętności napawa mnie jeszcze większą chęcią do pracy a uśmiech naszych dzieci wynagradza każdą złą chwilę.

 

Malwina Łaska

Ukończyłam wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Praca z dziećmi stawia przede mną nowe cele i wyzwania. Każdy uśmiech dziecka i czerpanie przyjemności z przebywania z nimi, motywuje mnie do dalszej pracy. Staram się jak najlepiej rozumieć każde dziecko i jego indywidualne potrzeby. To pozwala mi na dobrą współpracę z dzieckiem i lepsze efekty pracy. Moje relacje z dziećmi buduję w oparciu o miłość, sympatię, chęć pomocy, obustronne zaufanie i szacunek. Dbam o to, by dobrze znać powierzone sobie dzieci, być zawsze ich rozsądnym doradcą. Jestem również wokalistką zespołu muzycznego. Posiadam pięcioletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi. W Mini Misiach specjalizuję się w nauce dzieci nowych piosenek.

 

  Dorota Rojek

"Będę przedszkolanką!” Mając 10 lat, w ten sposób odpowiadałam dorosłym na pytanie: „Kim chcesz zostać jak dorośniesz?”. Obecnie spełniam swoje dziecięce marzenie i studiuję wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o profilu praktycznym. W dzieciach najbardziej lubię to że są zaskakujące, zadziwiające i nieprzewidywalne. Praca w Mini Misiach z najmłodszymi pociechami daje mi bardzo dużo radości, przyjemności i satysfakcji. Jako opiekunka-przyjaciel poprzez serdeczność i szczery uśmiech staram się każdemu dziecku zapewnić poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Pamiętając, że okres przedszkolny to przede wszystkim czas beztroskich, dziecięcych zabaw z entuzjazmem i pomysłowością uczę najmłodsze pociechy otaczającego ich świata, wyjaśniając, inspirując, jednocześnie pozostawiając przestrzeń na odkrycia i własną twórczość. Prywatnie jestem mamą i przyjaciółką 15 letniego Norberta. Kocham zwierzęta i obcowanie z przyrodą, moją pasją jest akrobatyka sportowa. „Przy­jaciel to ktoś, kto da­je ci to­talną swo­bodę by­cia sobą” To słowa Jima Morrisona, którymi kieruję się w pracy z dziećmi i w prywatnym życiu każdego dnia.

  

  Monika Szostko

Ukończyłam studia pedagogiczne I i II stopnia o specjalności: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna oraz socjoterapia i promocja zdrowia na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskując tytuł magistra. Odbyłam kurs „Innowacyjnego nauczyciela w szkole XXI wieku” oraz „Klucz do uczenia się” wg. L. Wygotskiego. W Mini Misiach pracuję w grupie 4-latków. Praca z dziećmi daje mi wiele radości oraz satysfakcji. Staram się być ciepłą, sprawiedliwą, miłą ciocią, której potrzebują dzieci. Uśmiech na twarzach dzieci daje pełne zadowolenie z wykonywanej pracy.

Beata Cedler

W Mini Misiach pracuję wgrupie „Pszczółki”. Obecnie jestem studentką III roku Pedagogiki o specjalizacji Pedagogika Wczesnoszkolna i Pedagogika Przedszkolna. Dzieciom, z którymi pracuję chcę dać poczucie bezpieczeństwa i ciepła, którego bardzo potrzebują rozstając się z rodzicami na kilka godzin. Moje ugruntowane doświadczenie w pracy z dziećmi oraz fakt, że jestem osobą pogodną, spokojną, zrównoważoną i cierpliwą powodują, że maluchy nie czują żadnej bariery emocjonalnej i lgną do mnie jak do dobrze znanej cioci. Zrozumienie dziecka i jego indywidualnych potrzeb jest dla mnie rzeczą zasadniczą, niezbędną w procesie wychowawczym, w którym chcę wspierać rodziców. Dlatego kontakt z nimi jest dla mnie niezwykle ważny. Mojej pracy przewodzi motto: Zrozum, czego potrzebuje dziecko - każde ma inne potrzeby. Nie próbuj kształtować dziecka według narzuconego wzorca. Indywidualność jest równie ważna jak poczucie wspólnoty. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci.

 
   Paulina Grzyśka 
Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z edukacją włączającą kończę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. O pracy w przedszkolu marzyłam od kiedy tylko pamiętam.Już w liceum kształtowałam swoje umiejętności pedagogiczne poznając jej podstawy i struktury. Praca z dziećmi stawia przede mną nowe wyzwania jak i cele. Sprawia mi ona wiele radości, przyjemności, a każde zadowolenie dziecka i uśmiech na ich maleńkich buziach daje mi siłę i chęci do dalszej pracy. Jestem osobą miłą, cierpliwą, ciepłą, spostrzegawczą i opanowaną, kontakt z dziećmi nawiązuje z dużą łatwością. Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie ponieważ każde dziecko jest inne oraz posiada indywidualne potrzeby. Pozwala mi to również na efektywniejszą współpracę z nimi.

   

 Natalia Lis
W Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna w specjalnościach: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i pedagogika opiekuńczo - socjalna. Obecnie kontynuuję studia magisterskie w specjalności: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Posiadam także kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej wg L. Wygotskiego „Klucz do uczenia się”.  Dbając o bezpieczeństwo dzieci, ukończyłam kurs Pierwszej Pomocy w Stanach Zagrożenia Życia Osób Dorosłych i Dzieci. Cechują mnie pogodne usposobienie, duża cierpliwość i kreatywne pomysły. Lubię dzieci i kontakt z nimi daje mi dużo radości. Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami traktuje jako misję, którą chcę w życiu pełnić.  Cieszę się z najdrobniejszych rzeczy, przekazując radość na swoich podopiecznych. W Mini Misiach jestem asystentem i terapeutą dziecka z niepełnosprawnością. W mojej pracy wspólna zabawa, nauka, wychowanie i pomoc stanowią formę współdziałania w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka

.

Edyta Siemiaszko- fizjoterapeutka

Jestem fizjoterapeutką nie tylko z zawodu, ale także z zamiłowania. Początkiem przygody z dziećmi było ratownictwo wodne i praca jako wychowawca kolonijny. Studia w Białymstoku i Krakowie oraz różnorakie kursy i szkolenia zawodowe mi.in. Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborn, PNF, Neuronet oraz kinesiotaping są narzędziem, które umiejętnie kamufluję w czasie zabawy z dziećmi. Fascynuje mnie mądrość jaką są obdarzone dzieci już od urodzenia oraz sposoby ich stymulacji w procesie rozwoju psychomotorycznego. Wszelkie zaburzenia im wcześniej wykryte, tym większą mamy szanse na promienną przyszłość naszych dzieci. Przez mądrą zabawę można uzyskać najlepsze efekty w rehabilitacji, a przy tym nauczyć wiary we własne możliwości i poczucia własnej wartości. W swojej pracy jestem otwarta na wszelkie sugestie, obserwacje i współpracę z rodzicami, bo dobro dzieci jest rzeczą nadrzędna. Prywatnie jestem mamą Wiktorii i Alicji.

 

 

Anna Roszkowska - PSYCHOLOG

Jestem psychologiem dziecięcym, pedagogiem terapeutą w zakresie pracy kompensacyjno-wyrównawczej. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej - specjalność psychologia kliniczna. Kwalifikacje pedagoga terapeuty uzyskałam na studiach podyplomowych UW - Wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi. Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CTPB oraz szkolenie z terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. Byłam stażystką w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego na oddziale neonatologii, gdzie wspierałam rodziców oraz badałam noworodki Skalą Oceny Zachowań Noworodka wg. Brazeltona. Ukończyłam szkolenie w zakresie Symultaniczno - Sekwencyjnej Nauki Czytania i tą metodą pracuję z naszymi przedszkolakami ułatwiając im wejście w szkolny świat nauki.Prowadzę własny gabinet psychologiczny Smart and Happy w Warszawie. Bliskie są mi założenia rodzicielstwa bliskości oraz Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Podstawą mojej pracy jest nawiązanie ciepłej i życzliwej więzi z dzieckiem. Taka relacja musi być oparta na poczuciu bezpieczeństwa i całkowitej akceptacji. Fascynują mnie badania naukowe poświęcone temu, jak wielki wpływ na rozwój mózgu dziecka mają jego codzienne interakcje z rodzicami. Prywatnie jestem mamą Jaśminy i Idalii.

Katarzyna Sokołowska- neurologopeda

Ukończyłam studia licencjackie o kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia i pedagogika wczesnoszkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także studia magisterskie o kierunku filologia polska o specjalności logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku neurologopedia na SWPS. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe. Moim zadaniem jest dbanie o prawidłowy rozwój dzieci i kształtowanie u nich prawidłowej mowy poprzez m.in. ćwiczenia wzmacniające mięśnie aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia słuchu fonemowego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wzbogacające słownictwo bierne i czynne, ćwiczenia z zakresu korekcji wad wymowy. Staram się, aby każde zajęcia były ciekawe, a po ich zakończeniu dziecko miało poczucie sukcesu i było zmotywowane do dalszej pracy.

     Magdalena Sachanowska - logopeda

Dziecko poznaje świat dzięki rozumieniu mowy, a umiejętność poprawnego posługiwania się nią pozwala mu swobodnie wyrażać swoje myśli, uczucia, pragnienia. To właśnie dlatego tak ważne jest, abyśmy w okresie jej najintensywniejszego rozwoju wspomagali ją oraz korygowali ewentualne nieprawidłowości . Z zamiłowania do pracy z małym człowiekiem w przedszkolu Mini Misie prowadzę zajęcia grupowe oraz indywidualną terapię logopedyczną. Ukończyłam studia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna współtworzone przez Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Z wykształcenia jestem również lektorem języka polskiego jako obcego oraz nauczycielem języka polskiego w szkole podstawowej. W pracy logopedycznej wykorzystuję i łączę wiedzę z zakresu medycyny, pedagogiki, psychologii oraz filologii polskiej. 
 
Robert Rostek -trener piłki nożnej

Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego. Jestem trenerem klasy II piłki nożnej, menedżerem sportu oraz wychowawcą wypoczynku. Na co dzień trener piłki nożnej dla najmłodszych, instruktor zajęć ruchowych, gimnastyki z elementami korektywy. Praca z dziećmi sprawia mi przyjemność, a uśmiech na ich twarzach jest prawdziwą nagrodą i wspaniałym podziękowaniem za wspólny wysiłek, a nazywając rzecz po imieniu - zabawę, bo praca z małymi dziećmi to przede wszystkim zabawa.

 

Sylwia Kuczyńska - instruktorka tańca

Jestem absolwentką Wydziału pedagogiki ogólnej Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku Kulturoznawstwo a także dyplomowanym instruktorem tańca (nr licencji 1528). Od wielu lat regularnie prowadzę zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Z dziecięcą grupa taneczną Luzik2 sięgnęłam wiele razy po tytuł Mistrza Polski czy Mistrza Europy w kategorii hip hop do lat 11. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Szkoły Trenerów Shantala i instruktorem masażu Shantala dla niemowląt. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci.

Ada Brzezińska- instruktorka zumby i baletu

Jestem dyplomowanym instruktorem tańca sportowego, Zumba Fitness oraz Zumba Kids. Psychologiem, a także pedagogiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 0 do 6 r. ż. Tancerka formacji „Jazz One” Pawła Michno oraz „V2” Agustina Egurroli. Tancerka w programie „The voice of Poland”. Uczestnik stypendium tanecznego w „International Collage of Sport and Performance” o profilu „Ballet and modern” w Danii. Udział w realizacji przedstawień taneczno-multimedialnych (m.in. w Kopenhadze). Zdobywczyni tytułu Mistrza Świata wraz z miniformacją V2 w 2012 r. (disco-dance) oraz wielu innych tytułów.