Indywidualne programy

zajecia

Nasza placówka przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowujemy dla nich i realizujemy indywidulane programy edukacyjno-terapeutyczne (tzw. IPET). W ramach opieki psychologiczno-pedagogicznej oferujemy zajęcia z: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI, pedagogiem specjalnym oraz TUS i terapię ręki (usprawnianie małej motoryki)

 

Prowadzimy również wczesne wspomaganie rozwoju (WWR).

 

Przedszkole posiada gabinet psychologiczno-logopedyczny oraz specjalnie wyposażoną salę do Integracji Sensorycznej. Zatrudnia grono doświadczonych terapeutów