Program przedszkola Mini Misie

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dostosowany do grup wiekowych:

  • Pszczółki „Plac zabaw” WSiP
  • Sówki i Pandy „Planeta dzieci” WSiP
  • Zerówka „Poznaję świat bo mam 6 lat” Didasko

Pomysły do pracy z dziećmi czerpiemy z Pedagogiki Zabawy i Metody Dobrego Startu (MDS), która poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe ułatwia dzieciom orientację, rozwija mowę, usprawnia dużą i małą motorykę. Poprzez oddziaływanie wielozmysłowe przygotowujemy podopiecznych do nauki czytania i pisania.