Program przedszkola Mini Misie

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego „Plac zabaw” autorstwa Ewy Janus Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne WSiP odpowiednio dla każdej grupy wiekowej.   Program jest zgodny z nową podstawą programową.

Zajęcia „Dziecięca matematyka” prowadzone według metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Ewy Zielińskiej.

Pomysły do pracy z dziećmi czerpiemy z Pedagogiki Zabawy i Metody Dobrego Startu (MDS), która poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe ułatwia dzieciom orientację, rozwija mowę, usprawnia dużą i małą motorykę. Poprzez oddziaływanie wielozmysłowe przygotowujemy podopiecznych do nauki czytania i pisania.