Program przedszkola Mini Misie

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dostosowany do grup wiekowych:

  • Grupa Pszczółki- Program wychowania przedszkolnego Plac zabaw, autorstwa Ewy Janus Grupa Sówki i Pandy- Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa PWN, autorstwa Elżbiety Kordos
  • Grupa Zerówka- Program wychowania przedszkolnego „Rośnij z Didasko”,  autorstwa Ryty Folejewskiej.

Pomysły do pracy z dziećmi czerpiemy z Pedagogiki Zabawy i Metody Dobrego Startu (MDS), która poprzez zabawę i ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe ułatwia dzieciom orientację, rozwija mowę, usprawnia dużą i małą motorykę. Poprzez oddziaływanie wielozmysłowe przygotowujemy podopiecznych do nauki czytania i pisania.